Fotó: Aknay Tibor
Fotó: Aknay Tibor

A Rendező

Debreczeni Tibor

"1967-ben megjelent egy fiatalember a munkahelyemen, Lőrincz Endre, s azt mondta, kellene nekik egy rendező, s hogy ők tízen, műegyetemisták, villamosmérnök jelöltek szívesen mondanak verset, prózát, de szeretnének bemutatkozni együttes produkcióval is, hogy közönségük van, mivel a kollégiumban csaknem ezer fiú lakik, van irodalmi presszó, ahol felléphetnek, s van próbára alkalmas termük is. Kellene hát egy rendező.

Somlai Pali mondta, menj fel, nézd meg, azért ez nagy lehetőség, egyetemistákkal dolgozni. Jómagam vállat vontam, mért ne, mondtam, aztán felmentem, megszerettem őket, ők meg engem, így aztán megalapítottuk a Vári Színpadot. Ezen a néven alkottam tizenöt éven át. A Vári Színpad alapítói: Lőrincz (Nyúl) Endre, Bezdán József, Borköles Erika, Elek Gyula, Lévai László, Páll István, Szolcsánszky Veronika és Vass Ágnes. Mindjárt 1968-ban csatlakozott a színpadi társasághoz Cserna Csaba, Sál Zsuzsa, Tomcsányi Katalin és Torma Mária, 1969-70-ben Básta (Karsai) Gizella, Boda Béla, Füri Eszter, Kőhegyi István és Szintai Péter. Vers-összeállítással kezdtünk, s 1969-ben egy Ady-műsorral máris sikert arattunk a székesfehérvári pódiumfesztiválon. 1970-ben pedig, reveláció gyanánt ünnepelték a Perlő ének című lírai oratóriumunkat a Balassagyarmati Irodalmi Színpadi Fesztiválon."

Debreczeni Tibor: Történt pedig - Egy Corvin téri népművelő a puha diktatúrában 1966-1989 (2012 magánkiadás)

Debreczeni Tibor szakmai életútja

Debreczeni Tibor pályája nagy ívű, sikeres életút.

1928-ban született. Magyar szakon szerzett diplomát, népi kollégista, tizennégy évig középiskolai tanár. A tanítás mellett tíz évig a debreceni József Attila Irodalmi Színpad rendezője és műsoraik szerkesztője. A színpad új korszakot nyitott Debrecen kulturális életében. Irányítása alatt az amatőrök őszinte lelkesültsége, szívből jövő irodalomszeretete szakmai tudással, művészi fegyelemmel társult. A komplexitás iránti igénye, kísérletező kedve a hagyományos pódiumformát kitágítja, a verseket zenével, énekkel, tánccal ötvözi. Évadonként nyolc bérletes előadást hirdettek, a kilenc évad alatt 350 előadást tartottak, ezeket mintegy hetvenötezren látták. A Magyar Rádió kilenc műsorukról készített felvételt.

A hatvanas-hetvenes évek az amatőr művészeti mozgalmak fénykora volt.

Debreczeni Tibort szakmai eredményei alapján 1966-ban meghívják a Népművelési Intézet munkatársának. Feladata az amatőr előadó-művészetek (irodalmi színpad, zene, tánc, báb, versmondás) gondozása. Animátor, szervező, előadó. Fórumokat, színjátszó fesztiválokat, találkozókat szervez, szaklapokban több mint száz cikk, tanulmány szerzője. Szenzációszámba menő, a társadalmat bíráló műsorok bemutatásának engedélyezése miatt - Szabó István: Görgős eke, Rákosi Gergely: Óriástök - már 1967-ben felforrósodik körülötte a levegő, ugyanakkor szuggesztív személyiségének, programalkotó készségének köszönhetően indul virágzásnak a gyermek- és diákszínjátszás, valamint az amatőr versmondás. 1969-ben közreműködésével Magyarország belépett az AITA-ba, az Amatőr Színjátszók Nemzetközi Szövetségébe. 1971-ben elindítója a Szóljatok szép szavak! sorozatnak, 1972-ben szervezője a kazincbarcikai színjátszó fesztiválnak, mely első fóruma volt a magyar és a nemzetközi amatőr színjátszásnak.

1968-85 között amatőr rendezői tevékenységét rendületlenül folytatja, mérnökhallgatókból megalakítja a Vári Irodalmi Színpadot, mely rövid idő alatt országos hírűvé lesz. A fesztiválokon sorra nyerték a fődíjakat. A hagyományos pódiumformát kitágította, a statikus versmondást felváltotta a dinamikus előadásmód. Rendezéseiben ötvöződött a jelzéses és a realista játékmód, mozgáskompozícióival olyan színházi nyelvet alakított ki, mely az egyetemes jelrendszeren túl a hazai népszokásokra és a folklórművek dramaturgiájára támaszkodott. A Weöres-versek tolmácsolásakor a bennük rejlő zeneiséget, ritmust is közvetíteni tudta ének- és zajeffektusokkal, rituális mozgással.

Debreczeni Tibor egy megszállott ember, aki idejét, energiái jó részét és tudását ennek az ügynek szentelte, mindig képes volt maga köré csapatot szervezni és mindig meg tudott újulni. Generációk tanultak tőle irodalmat, versmondást, előadóművészetet, drámapedagógiát, menekülést az értékekbe, szomjúságot, igényt a szép szóra.

Amikor 60 évesen nyugdíjazták, magyarra adaptálta a drámapedagógiát, megírta az első műhelytanulmányokat és megjelentette az első drámajáték könyvet. Felismeri a drámapedagógia reformpedagógiai jelentőségét, azaz hogyan lehet élőbbé formálni az iskolai oktató-nevelő tevékenységet. .Megalapította a Magyar Drámapedagógiai Társaságot, szerkesztette a Drámapedagógiai Magazint.

Amikor az amatőr csoportok munkáját ellehetetlenítették, csoportja is megszűnik. Hallgatni nem tudván, megrendezte saját magát, önálló műsorokkal jelentkezett. Weöres műsorában (1992) Bolond Istók bőrébe bújva vall az életről, halálról, a világról. És ki az a Pál? című monodrámája a próféta típusú ember megrendítő drámája.

1989-2013 között a Károli Egyetem Tanítóképző Főiskoláján drámapedagógiát tanított és létrehozta a Nagykőrösi Főiskolai Karácsony Sándor Színpadot. Műsoraik sorában az első egy megrendítő dokumentumjáték, a Dobozi Eszter könyve alapján szerkesztett Tiszaladányi jeremiád, mely az 1944-ben málenykij robotra elhurcolt százezreknek állított emléket.

Az ezredfordulón, 2000-ben megteremtette a Kuckót, ahol a tanítványokkal a kapcsolat folyamatos. Itt beszélgetések, irodalmi műsorok zajlanak, a közös együttlétek szellemi, lelki táplálékot adnak.

Debreczeni Tibor pályájában szerencsésen találkozik az alkotó és a tanár. Értékteremtő munkája sokunk számára adott és ad ma is meghatározó élményt.

Fontosabb könyvei:

Egy amatőr emlékezése 1966-1978 (1989)

Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán (1994)

Perlő ének - 9 színjáték (1994)

Művészet és nevelés (2000)

Merítő - újabb színjátékok (2004)

És élmény és vers és próza - Irodalmi elemzések (2009)

Egy tanár naplójából (2010)

Fontosabb memoárjai:

Visszanéztem (2006)

Különbéke Debrecenben 1957-1966 (2008)

Történt pedig - Egy Corvin téri népművelő a puha diktatúrában 1966-­1989 (2012) 

 A kőrösi huszonhárom - A főiskolai tanári éveimről (2015)

A kürti harminc - személyes hangú falusi szociográfia (2015)

Kitűntetései:

Karácsony Sándor­-díj 2001

Csokonai Vitéz Mihály -díj 2003;

Károli Emlékérem 2010

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 2015

2021 nyara


A BME VÁRI IRODALMI SZÍNPADÁNAK BEMUTATÓI (1968-1988)    

A műsor címe:                                             szerkesztő, rendező:                            a bemutató időpontja:

Fintorgó múzsák I. (irodalmi paródiák)                     Debreczeni Tibor                                                 1968.április 19.

Fintorgó múzsák II.                                                       Debreczeni Tibor                                                   1968. május 7.

Fintorgó múzsák III.                                                      Debreczeni Tibor                                                    1968.október 22.

Az én testamentumom (Ady műsor)                        Debreczeni Tibor                                                    1968. dec.10.

Soós Zoltán est                                                              Debreczeni Tibor                                                    1969. május 13.

Az Isten harsonája (Ady műsor)                                 Debreczeni Tibor                                                    1969.szept.

Érosz és Ámor                                                                 Debreczeni Tibor, Elek Gyula                              1969. nov.11.

Dob és tánc (oratórium)                                               Debreczeni Tibor                                                    1970. márc. 24.

Perlő ének (lírai oratórium)                                         Debreczeni Tibor                                                    1970. ápr. 28.

Tapéta és árnyék

(mimetikus oratórium Weöres Sándor műveiből) Debreczeni Tibor                                                    1971. ápr. 20.

Paticsfalak között

(dokumentum oratórium Fábián Zoltán írásából) Debreczeni Tibor                                                    1972. június 2.

A kiválasztott (Petőfi misztérium és passió)            Debreczeni Tibor                                                    1973. márc. 13.

Azután (vallomás és játék 5 képben)                         Debreczeni Tibor                                                   1974. ápr. 19.

Bevégzetlen ragozás (Örkény István műsor)            Debreczeni Tibor                                                  1975. ápr. 22.

A Holnap elébe (Ady műsor)                                         Debreczeni Tibor                                                  1977 tavasza

Moldova György: A magyar atom (szatirikus játék) Kerényi Miklós Gábor                                           1978. márc. 21.

Hát ahogyan a csodák jönnek (Ady műsor)              Debreczeni Tibor                                                   1979.ápr. 12.

Megyek a hídon által - szerkesztett pódiumjáték Debreczeni Tibor                                                     1979. június 5.

Manipula, Kámpicsor (Spiró György írásaiból)        Debreczeni Tibor                                                     1979. december 

 Szexe homo                                                                     Debreczeni Tibor                                                    1981. január 30. 


A kollégium a Várból leköltözik az Irinyi utcába, a színpad játszóhely nélkül marad.

A színpad klubhelységbe, könyvtárba költözik.

VIII. kerület, Lujza utcai pinceszínház, Szószínház (1981-1985)Engedjétek hozzám jönni a szavakat               Debreczeni Tibor                                                                   1981 aug 3.

Monodrámák Kornis Mihály novelláiból           Debreczeni Tibor                                                                   1984

Szentkuthy Miklós: Udvari gyász (komédia)     Debreczeni Tibor                                                                   1985

1988 - A színpad megszűnése

     

1970-ben a csoport próbál Debreczeni Tibor irányításával balról jobbra: Bezdán József (takarva) Tomcsányi Katalin, Lévai László, Torma Mária, Cserna Csaba, Révész György, Thész Gabriella, jobbra a rendező, Debreczeni Tibor
1970-ben a csoport próbál Debreczeni Tibor irányításával balról jobbra: Bezdán József (takarva) Tomcsányi Katalin, Lévai László, Torma Mária, Cserna Csaba, Révész György, Thész Gabriella, jobbra a rendező, Debreczeni Tibor
: Debreczeni Tibor 2017-ben               Fotó: Aknay Tibor
: Debreczeni Tibor 2017-ben Fotó: Aknay Tibor

Debreczeni Tibor rendezés közben 


Debreczeni Tibor 1974-ben a Nagyerdőn beszél a csoporthoz

Debreczeni Tibor az 1980-as években

2021 Vári Irodalmi Színpad Archívum | Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el